با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

علی علی عباس شهیر

سرپرست بخش آتلیه
متولد :15 مهر ماه سال 1333

سوابق حرفه ای

  • مسئول نقشه کشی بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول و دوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات