با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

بازدید کارفرمایان از پروژه های سازیان

بازدید کارفرمایان از پروژه های سازیان نام پروژه: مجموعه تقاطع های بزرگراه امام علی (ع) – ارتش – شهید صیاد شیرازی محل پروژه : شهرداری منطقه (۱) تهران مقامات بازدیدکننده کارفرمائی : قائم مقام محترم شهردار تهران و هیات محترم همراه تاریخ بازدید : ۹۴/۷/۲۹
ادامه

مراسم افتتاح ایستگاه متروی نمایشگاه شهر آفتاب

مراسم افتتاح ایستگاه متروی نمایشگاه شهر آفتاب
ادامه