با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

گروه های تخصصی

راهسازی

ارائه خدمات مهندسی در آزادراهها،بزرگراهها، راه ها، تقاطع ها، پلها، تونلها و سایر ابنیه فنی مرتبط

مقاوم سازی

ارائه خدمات مهندسی در بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود

راه آهن

ارائه خدمات مهندسی در خطوط ریلی ( راه آهن، مترو، منوریل و قطار سبک شهری )

معماری

ارائه خدمات مهندسی در ساختمان های اداری، تجاری، صنعتی و نظامی

سازه

ارائه خدمات مهندسی در سازه های ساخته های انسان ساز

تاسیسات آب و فاضلاب

ارائه خدمات مهندسی در جمع آوری و هدایت و دفع آبهای سطحی و فاضلاب

حمل و نقل و ترافیک

ارائه خدمات مهندسی در حمل و نقل شبکه معابر درون شهری، جاده ای و ریلی