با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

هیات مدیره و مدیر عامل

مهرداد اشتری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره مهندسین مشاور سازیان

غلامرضا هاشم زاده چکان

مدیر بخش سازه و بخش مطالعات و طراحی، و عضو هیئت مدیره

فرید علوی نائینی

مدیر بخش نظارت و عضو علی البدل هيات مديره

علیرضا روشنی رودسری

معاون بخش نظارت، مدیر پروژه و عضو هيات مديره

محمدصادق مشکوه السادات

عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه

سید عماد فروزان

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیره

محمد علی غنی زاده

مدیر بخش مهندسی حمل و نقل و ترافیک، مدیر پروژه و عضو علی البدل هیئت مدیره