با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

سید عماد فروزان

مدیر پروژه و عضو هیئت مدیره
متولد :29 شهریور ماه سال 1359

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول و دوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1382

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان