با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

محمدصادق مشکوه السادات

عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه
متولد :17 تیر ماه سال 1332

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول، دوم و مرحله سوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1356

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران