با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

فرید علوی نائینی

مدیر بخش نظارت و عضو علی البدل هيات مديره
متولد :31 اردیبهشت ماه سال 1343

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مرحله سوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1368

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد