با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

علی مشکدار

مدیر پروژه
متولد :22 شهریور ماه سال 1355

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول و دوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1378

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز