با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

اکبر سلیمانی

مدیر پروژه و بازرس علی البدل
متولد :11 بهمن ماه سال 1350

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مرحله سوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1379

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر