با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

علی آقاجان

سرپرست بخش برآورد و رسیدگی فنی
متولد :9 تیر ماه سال 1356

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول و دوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1385

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب