با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

پژمان دلاوری

معاون بخش سازه و مدیر پروژه
متولد :25 شهریور ماه سال 1358

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مراحل اول و دوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1381

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان
1384

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

فارغ التحصیل دانشگاه سمنان