با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

رهبر کوهی

مدیر پروژه
متولد :9 دی ماه سال 1351

سوابق حرفه ای

  • مدیر پروژه بسیاری از پروژه های مهندسین مشاور سازیان در مرحله سوم

سوابق تدریس

توضیحات

تحصیلات

1375

کارشناسی مهندسی عمران

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج