با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

راه سازی

مطالعات مراحل اول، دوم و سوم( خدمات نظارت ) بزرگراه دولت آباد و تقاطع ها و پل های موجود در محدود طرح
  • نام کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1387/1/15
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : --

بیان کوتاهی از پروژه :

این بزرگراه ، کمربندی آزادگان را به بزرگراه امام رضا (ع) (خاوران) با طولی در حدود( 5 /4 )کیلومتر متصل نموده و مطابق طرح تفصیلی با پوسته ای بالغ بر 100 متر سبب کاهش طول سفر بین مسیر آزادگان و بزرگراه امام رضا شده و از سویی سبب کاهش بخشی از ترافیک سه راه افسریه می گردد

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :