با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

مقاوم سازی

مطالعات مراحل اول ،دوم و سوم (خدمات نظارت) مقاوم سازی پل تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری-بزرگراه جلال آل احمد (پل آزمایش)
  • نام کارفرما : شرکت یادمان سازه
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1385/04/01
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1386/06/30

بیان کوتاهی از پروژه :

در این پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای و تهیه دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای عملیات خدمات جنبی وبهسازی پل تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری وبزرگراه جلال آل احمد(پل آزمایش) بر اساس آئین نامه های مربوطه انجام شده است .

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :