با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم (خدمات نظارت) بر اجرای کانال های شریانی C حوزه مسیل سرخه حصار
  • نام کارفرما : شرکت خاکریز آب
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1384/8/8
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1386/10/15

بیان کوتاهی از پروژه :

این کانال برای هدایت آبهای سطحی در مسیر خیابانهای دانشگاه، الله اکبر، بهشت و خیابان امین تا خیابان دماوند طراحی شده و به استثناء بخش تونلی ،سایر بخشهای آن اجرا شده است. طول کار حدود4600 متر می باشد که شامل لوله گذاری با لوله پلی اتلین HDPE به قطر1600میلیمتر،لوله بتنی مسلح به قطر2000میلیمتر،مقطع جعبه ای بتن مسلح درجا با مقطع نیمه تخم مرغی به دهانه 2 متر و ارتفاع 2/26 متر است .

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

ساماندهی آبهای سطحی با روش لوله گذاری لوله پلی اتیلن HDPE و بتن مسلح با اقطار بزرگ