با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

مقاوم سازی

خدمات نظارت بر عملیات قطعات 1 تا 4 تقویت پل های راه آهن محور زرین شهر-بافق به منظور افزایش با رمحوری از 20 تن تا 25 تن
  • نام کارفرما : اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1386/06/01
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1388/12/28

بیان کوتاهی از پروژه :

با توجه به اهمیت نقل و انتقال بارهای معدنی از معادن بافق به زرین شهر اصفهان افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن برای راه آهن این مسیر توجیه اقتصادی پیدا کرد. در این مسیر حدود 1500 پل و آبرو برای افزایش بار محوری و ظرفیت دال ها با استفاده از CFRP به همراه ترمیم و مرمت های لازم تقویت شده اند. پایه های سنگی این پل ها عموما کوتاه بوده و برای پایه های بلند از روش تقویت دوزش(Nailing) استفاده گردیده است.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از پل های خاص این پروژه می توان سه دستگاه پل فلزی فیروزه، اشکاوند و حسن آباد با دهانه های حدود 40 متر نام برد که مورد تقویت قرارگرفته اند و سه دستگاه پل قوسی سنگی نظیر پل تاج که دارای چند دهانه 10 متری بودند نیز مورد تقویت و بهسازی قرار گرفته اند.