با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

مقاوم سازی

مطالعات مراحل اول، دوم و سوم(خدمات نظارت) بهسازی لرزه ای پل های موجود در راه آهن مناطق آذربایجان و جنوب کشور
  • نام کارفرما : اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1387/05/06
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1389/10/13

بیان کوتاهی از پروژه :

مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای 9 پل در محور رازی(از جمله پل قطور) و نیز پل سیاه کارون در اهواز در این پروژه انجام شده است.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

شرایط سخت و کوهستانی منطقه و انجام عملیات بر مقاوم سازی پل قطور در ارتفاع بلند و با استفاده از تکنولوژی های جدید مقاوم سازی