با ما تماس بگیرید: ۸۸۳۵۲۲۱۸ - ۸۸۳۵۲۲۳۴

مقاوم سازی

مطالعات مراحل اول و دوم ارزیابی بهسازی لرزه ای ساختمان دانشکده پرستاری قدیم و داروخانه شهید رجائی زنجان
  • نام کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  • زمان آغاز خدمات مهندس مشاور :1397/05/03
  • زمان پایان خدمات مهندس مشاور : 1400/07/05

بیان کوتاهی از پروژه :

این مطالعات بر بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان دانشکده پرستاری تمرکز دارد که در آن ضمن اصلاح تغییر شکل سقفها ، مقاوم سازی اعضای مقاوم در برابر زلزله نیز انجام گردیده است.

مهمترین ویژگی پروژه از دیدگاه مهندس مشاور :

از اصلی ترین ویژگیهای این ساختمان که کار را بری هر طراحی مشکل و پیچیده می ساخت ، قدمت بیش از 50 سال آن و سیستم سازه ای بنایی آن بود.